logo
sportletselssportmedische keuringeninspanningsproevenindividueeltrainingsschemasportclubbegeleiding maximale polsbodymassindexhintsentipsweetjes

disclaimer
dr Sam Vermeiresportmedisch adviesextrasvraagbakprijslijstcontact


Zoals een oud, Romeins spreekwoord zegt: “Een gezonde geest in een gezond lichaam.”, zo zijn sport en lichaambeweging belangrijke peilers voor een gezonde levensstijl.
 
Op een wetenschappelijk verantwoorde manier wordt getracht een degelijk antwoord op jouw specifieke vragen te geven. Van blessuredetectie tot algemene conditiebepaling, van sportmedische keuringen tot het opstellen van jouw individueel jaarplan.
 
Iedereen, ongeacht je leeftijd of je sportief niveau, je bent welkom.
 
Elke sporter tracht om bepaalde grenzen te bereiken en te verleggen. Een goede en onderbouwde begeleiding is een belangrijke en zelfs noodzakelijke steun hierbij.
 
Er wordt getracht een antwoord te geven op veel voorkomende vragen als:
  • Is dit de geschikte sport voor mij?
  • Waar sta ik conditioneel en wat kan ik nog bereiken?
  • Waarom krijg ik nu deze blessure en waarom blijft dit soort letsel steeds terugkeren?
  • Wat kan ik nog doen om te verbeteren?
  • Hoe verdeel ik mijn trainingsmomenten over een week, een maand, een seizoen?
Alle aspecten van het sporten die voor jou van belang zijn, krijgen de nodige aandacht.
 

Alles, wat wettelijk toegelaten is, wordt aangewend om jou de beste prestaties helpen te bereiken.